Dit gedeelte van de website is uitsluitend bedoeld voor health care professionals.


Bent u een Health Care professional?


Indien u een health care professional bent, selecteer “ja” om verder te gaan.

Zo niet, selecteer dan “nee” en neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


De volgende inhoud is alleen bestemd voor healthcare professionals.
U wordt naar een andere pagina geleid.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.

Eating Assessment Tool (EAT-10)

 


Geschat wordt dat bij 75% van de mensen met dysfagie – kauw- en slikproblemen – geen diagnose gesteld wordt. Systematische screening voor dysfagie, vroegtijdige tussenkomst met sliktherapie en indien nodig, een aangepast dieet, kunnen de gevallen van longontsteking met gemiddeld 87% verminderen en de opnameduur met gemiddeld twee dagen doen afnemen.

Het gebruik van een klinisch gevalideerd screeningsinstrument voor dysfagie, zoals EAT-10, helpt de medische gemeenschap om screening en ingreep bij mensen met verhoogd risico, goed te integreren.

Klik hier voor de EAT-10 in het Nederlands