Dit gedeelte van de website is uitsluitend bedoeld voor health care professionals.


Bent u een Health Care professional?


Indien u een health care professional bent, selecteer “ja” om verder te gaan.

Zo niet, selecteer dan “nee” en neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


De volgende inhoud is alleen bestemd voor healthcare professionals.
U wordt naar een andere pagina geleid.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.

Wat is de MNA?

 


De MNA is een zowel een gevalideerd screeningsinstrument  als wel en diagnostisch instrument voor het identificeren van ondervoeding of risico op ondervoeding bij  oudere patiënten boven de 65 jaar.

De MNA® SF (short Form) is geschikt als een op zichzelf staand screeningsinstrument en kan de oudere persoon classificeren op goed gevoed, risico op ondervoeding of ondervoed.

De MNA® SF is snel, eenvoudig en breed toepasbaar bij de doelgroep ouderen (>65 jaar)  binnen alle gebieden van de  gezondheidszorg.

Download MNA formulier (Nederlands)

Klik hier voor de interactieve MNA formulier

Download self-MNA formulier

Klik hier voor de interactieve self-MNA formulier

Voor meer informatie zie www.mna-elderly.com