Veel gestelde vragen

 


Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Hieronder vindt u een aantal veel gestelde vragen of FAQ’s. Mocht u een vraag hebben, neemt u dan contact met ons op.

 


 

 

1 Wat is het adres van Nestlé Health Science Benelux?
2 Zijn de producten van Nestlé Health Science wereldwijd identiek?
3 Zijn er landen waar de dieetvoedingen en -preparaten van Nestlé Health Science niet beschikbaar zijn?
4 Hoe kan ik informatie krijgen over de ingrediënten/voedingsstoffen in de producten van Nestlé Health Science?
5 Hoe moeten de dieetvoedingen van Nestlé Health Science bewaard worden?
6 Waar kan ik de vervaldatum vinden voor Nestlé Health Science producten?
7 Hoe lang kan je een pakje drinkvoeding bewaren?
8 Wat is een Medische Voeding?
9 Hoe kan ik proefmonsters van Nestlé Health Science dieetvoeding voor mijn patiënten/klanten ontvangen?
10 Waar kunnen consumenten Nestlé Health Science dieetvoedingen voor thuisgebruik kopen?
11 Hoe weet ik wie de Nestlé Health Science region Manager is in mijn regio?
12 Waar kan ik terecht met een klacht over producten van Nestlé Health Science?
13 Worden de medische voedingen van Nestlé Health Science vergoed?

 

 


 

 

1. Wat is het adres van Nestlé Health Science Benelux?

Nestlé Health Science Nederland
Hoevestein 36G
4903 SC Oosterhout
Nederland
Tel. : 020 569 9588
Email: klik hier

Nestlé Health Science België
Rue de Birminghamstraat 221
1070 Brussel,
Tel. : 02 529 52 30
Email: klik hier

 

2. Zijn de producten van Nestlé Health Science wereldwijd identiek?

Nee. Nestlé Health Science stimuleert haar internationale vestigingen om de producten lokaal aan te passen, zodat lokale, regionale en nationale gewoontes en het wettelijk kader gerespecteerd worden. Alle producten moeten voldoen aan onze kwaliteitseisen, maar ze kunnen geografisch variëren in samenstelling, receptuur, verpakking en merknaam.

 

3. Zijn er landen waar de dieetvoedingen en -producten van Nestlé Health Science niet beschikbaar zijn?

Het is mogelijk dat onze producten niet in alle landen beschikbaar zijn omdat lokale wetgeving het onmogelijk maakt een bepaald product in alle markten te verkopen. Voor een overzicht van de verkrijgbaarheid van onze dieetvoedingen kunt u de lijst met landen raadplegen of contact met ons opnemen.

 

4. Hoe kan ik informatie krijgen over de ingrediënten/voedingsstoffen in de producten van Nestlé Health Science?

Selecteer uw product(en) in onze productlijst. Als u de gewenste informatie niet terug kunt vinden op onze site, neemt u dan contact met ons op.

 

5. Hoe moeten de dieetvoedingen van Nestlé Health Science bewaard worden?

Alle Nestlé Health Science dieetvoedingen, mits ongeopend, zijn buiten de koeling houdbaar en moeten bewaard worden op kamertemperatuur. Vermijd dat de dieetvoedingen blootgesteld worden aan extreme hitte of koude.

 

6. Waar kan ik de vervaldatum vinden voor Nestlé Health Science producten?

Alle Nestlé Health Science producten vermelden "gebruiken voor", "best gebruiken voor" of een vervaldatum. Bovendien staan het lotnummer en de vervaldatum vermeld op elke primaire verpakking.

 

7. Hoe lang kan je een pakje drinkvoeding bewaren?

Een ongeopend flesje drinkvoeding is tenminste houdbaar tot de datum die vermeld staat op de verpakking. Buiten de koelkast is een geopend flesje nog maximaal 2 uur houdbaar. In de koelkast is een geopend flesje nog maximaal 24 uur houdbaar.

 

8. Wat is een Medische Voeding?

De term “Medische Voeding” wordt bepaald door overheidswetgeving. Om aangeduid te worden als medische voeding moet het product voldoen aan bepaalde wettelijke criteria. In het algemeen zijn medische voedingen, producten die gebruikt worden onder de supervisie van een arts en zijn ze ontwikkeld en bedoeld als dieetbehandeling van specifieke ziektes die niet simpelweg behandeld kunnen worden door het normale dieet te wijzigen.

Medische voedingen zijn speciaal geformuleerde producten, waarvan sommige ontwikkeld kunnen zijn om zeer specifieke ziektes te behandelen als aan de kenmerkende voedingsbehoeften van de patiënt niet voldaan kan worden met alleen gewone voeding. Bepaalde producten kunnen bijvoorbeeld specifiek geformuleerd zijn om de voedingsbehoeften van patiënten met nierziekte of een duidelijk verslechterde gastro-intestinale functie aan te pakken. Om als medische voeding aangeduid te worden, moet het product zich richten op de dieeteisen die door bepaalde ziektes ontstaan, zodat patiënten de nodige voedingsstoffen binnenkrijgen die hen helpen om met hun ziekte om te gaan. Het is duidelijk dat de term “Medische Voedingen” niet alle voedingen omvat die aan zieke patiënten worden gegeven of alle voedingen die door een arts worden aanbevolen.

Medische voedingen kunnen oraal geconsumeerd worden of via een voedingssonde, ook wel bekend als enterale voeding. Als u de producten op deze website bekijkt, moet u erop letten of orale consumptie wordt aanbevolen of dat het hoofdzakelijk gebruikt wordt voor sondevoeding.

Nog belangrijker is dat medische voedingen gebruikt moeten worden onder supervisie of op aanwijzing van een arts. Medische voedingen zijn niet bedoeld om een ziekte te behandelen, te genezen, te voorkomen, te verzachten of om een directe impact te hebben op de ziekte zoals bij gebruik van medicijnen of andere medische behandelingen. Vraag uw arts of een medische voeding wordt aanbevolen voor de dieetbehandeling van uw ziekte.

 

9. Hoe kan ik proef monsters van Nestlé Health Science dieetvoedingen voor mijn patiënten/klanten ontvangen?

Normaal gesproken verstrekken wij proef monsters aan artsen en/of dietisten. Zij kunnen deze gebruiken om te bepalen of een product klinisch geschikt is voor hun patiënt of dat de patiënt een product zal accepteren en verdragen. Klik hier voor meer informatie

 

Gezondheidswerkers kunnen contact opnemen met de region manager van Nestlé Health Science over de producten waarin zij geïnteresseerd zijn en waarvan zij monsters willen ontvangen.

 

10. Waar kunnen consumenten Nestlé Health Science dieetvoeding voor thuisgebruik kopen?

In Nederland kunnen de Nestlé Health Science dietvoedingen via uw (stads)apotheek of het facilitair bedrijf worden aangeschaft. Indien de dieetvoedingen voor terugbetaling in aanmerking komen, op voorschrift van uw (huis)arts of diëtist, zal uw ziektekostenverzekeraar aangeven welke apotheek of facilitair bedrijf uw voeding mag leveren.
In België bij uw apotheek.

 

11. Hoe weet ik wie de Nestlé Health Science region manager is in mijn regio?

U kunt de contactgegevens van uw Nestlé Health Science region manager online opvragen.

 

12. Waar kan ik terecht met een klacht over producten van Nestlé Health Science?

In Nederland kunt u contact opnemen via ons gratis telefoonnummer 0800-6378534 of via het contactformulier.
In België kunt u contact opnemen via ons telefoonnummer 02 529 5230 (buiten kantooruren: 02 5295252) of via het contactformulier.

 

13. Worden de medische voedingen van Nestlé Health Science vergoed?

In Nederland worden in bepaalde gevallen de dieetpreparaten van Nestlé Health Science (dieetvoeding voor medisch gebruik) vergoed via de basisverzekering.

Dieetpreparaten komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking als een verzekerde niet kan uitkomen met aangepaste normale voeding en andere producten van bijzondere voeding en de patiënt:
a. lijdt aan een stofwisselingsstoornis; of
b. lijdt aan een voedselallergie; of
c. lijdt aan een resorptiestoornis; of
d. lijdt aan een, via een gevalideerd screeningsinstrument vastgestelde, ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop; of
e. op dieetpreparaten is aangewezen overeenkomstig de richtlijn die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen is aanvaard.
Uw (huis)arts of diëtist kan de vergoeding voor u aanvragen.

In België wordt voeding toegediend via een sonde vergoed. De vergoeding is forfaitair en op basis van verbruik per dag.