Dit gedeelte van de website is uitsluitend bedoeld voor health care professionals.


Bent u een Health Care professional?


Indien u een health care professional bent, selecteer “ja” om verder te gaan.

Zo niet, selecteer dan “nee” en neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


De volgende inhoud is alleen bestemd voor healthcare professionals.
U wordt naar een andere pagina geleid.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.

NFactsNFacts is een publicatie van Nestlé Health Science. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor professionals in de zorg die graag op de hoogte gehouden willen worden van product introducties, nieuwe wetenschappelijke informatie, veranderingen in de markt en andere wetenswaardigheden.

Gezien de continue evolutie van wetenschappelijk informatie, maken wij u erop attent dat de informatie alleen betrekking heeft op de inhoud van de editie waarin deze gepubliceerd werd.

Wilt u in de toekomst de NFacts digitaal ontvangen, laat het ons dan weten via het contactformulier.

Archief