GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE NESTLÉ’ HEALTH SCIENCE

Welkom op de website www.nestlehealthscience.nl en www.nestlehealthscience.be/nl. Door deze site te bezoeken, aanvaardt u, zonder beperking of voorbehoud, de geldende wettelijke bepalingen en de onderstaande voorwaarden.

De website www.nestlehealthscience.nl en www.nestlehealthscience.be/nl die u momenteel bekijkt, is eigendom van:

Nestlé Health Science France, Simplified Joint Stock Company met een kapitaal van € 57.943.072, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder nummer B 319 543 948, met maatschappelijke zetel te: 34-40 rue Guynemer 92130 Issy-Moulineaux
Intracommunautair btw-nummer: FR62319543948
Tel: 01 87 60 21 00 (kosten van een lokaal gesprek vanaf een vaste lijn)
Directeur publicatie: Dhr. Frédéric TENDRON - Voorzitter van de vennootschap

Deze site wordt gehost door Verizon UK
Verizon UK Limited
Internationaal bedrijvenpark Reading
Basingstoke Road
Reading, Berkshire, VK RG2 6DA

De site wordt volledig gefinancierd door Nestlé Health Science France, een bedrijf dat medische voedingsproducten op de markt brengt.

INLEIDING
De missie van deze site is om gezondheidswerkers, families en patiënten bewust te maken van de problemen van ondervoeding en om de voedingsoplossingen van Nestlé Health Science Nederland en Nestlé Health Science België te presenteren.

Een deel van de website www.nestlehealthscience.nl en www.nestlehealthscience.be/nl is uitsluitend bedoeld voor mensen die werken in de gezondheidszorg.

1. INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDT VERMELD
De informatie op de site is bedoeld als aanvulling op, en niet ter vervanging van, de relatie die bestaat tussen de patiënt en zijn/haar arts. De aanbevelingen die een arts specifiek aan zijn/haar patiënt kan geven, hebben voorrang op de algemene informatie op de site.
Alle medische informatie is geschreven door onze medische afdeling en wetenschappelijke referenties zijn aangegeven.
De eigenaar van de site verstrekt informatie alleen voor informatieve doeleinden en streeft ernaar de nauwkeurigheid ervan te controleren en up-to-date te houden. Maar er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot de precisie, juistheid, actualisering of volledigheid van deze informatie.
Daarnaast, en met uitzondering van grove en opzettelijke nalatigheid, wijst de eigenaar van de site alle verantwoordelijkheid af voor enige schade die met name voortvloeit uit: nalatigheid of onnauwkeurigheid van de informatie die op deze site beschikbaar is; of voor enige schade die voortvloeit uit frauduleuze inmenging van een derde partij op deze site; of voor elk soort schade of virus die uw computerapparatuur zou kunnen beschadigen of onbruikbaar maken na het bezoek aan deze site.
De eigenaar van de site kan niet aansprakelijk worden gesteld als de site om welke reden dan ook niet beschikbaar is.
De eigenaar van deze site behoudt zich het recht voor om de inhoud ervan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Hij/Zij kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen. Daarnaast behoudt hij/zij zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving alle of een deel van de functionaliteiten van de site te onderbreken of op te schorten.
Onze site bevat geen enkele vorm van reclame.

2. LINKS NAAR ANDERE SITES
Nestlé Health Science Nederland en Nestlé Health Science België bieden op hun sites www.nestlehealthscience.nl en www.nestlehealthscience.be/nl links aan naar sites van derden. Deze links zijn tot stand gekomen in overleg met de desbetreffende sites op een moment dat Nestlé Health Science Nederland en Nestlé Health Science België het gepast hebben geacht om dit te doen, rekening houdend met de inhoud en diensten van deze sites.
Nestlé Health Science Nederland en Nestlé Health Science België kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat de gebruikers ervan kunnen maken. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de het niet beschikbaar zijn van sites van derden, hun inhoud, advertenties of andere elementen die op deze sites beschikbaar zijn. De eigenaar van deze site kan daarom niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor sites van derden waartoe u mogelijk toegang heeft.
Externe sites kunnen hyperlinks bevatten die naar deze site verwijzen. Een dergelijke link kan niet worden geplaatst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze site.

3. COOKIES
Deze site maakt gebruik van cookies, dit zijn bestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u gemakkelijk toegang kunt krijgen tot de aangeboden diensten. In geen geval zullen de cookies op deze site worden gebruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Om te weten te komen welk soort cookies op deze site worden gebruikt, verwijzen wij u naar het "Nestlé Cookiebeleid". Daar vindt u informatie over hoe u kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browser te configureren. Meer informatie over cookies vindt u op https://www.cnil.fr/en/home.

4. INTELLECTUEEL EIGENDOM
Toegang tot deze site geeft u het recht op privé en niet-exclusief gebruik van deze site.
Alle op deze site gepubliceerde elementen, met inbegrip van de teksten, foto's, logo's, merken, vormen intellectuele eigendom in de zin van de Wet op de Intellectuele Eigendom. Zodoende is elk gebruik in de vorm van weergave, wijziging, reproductie, geheel of gedeeltelijk, dat zou kunnen worden gemaakt zonder de toestemming van hun auteurs of hun begunstigden, onwettelijk.
Deze site respecteert het auteursrecht. Alle rechten van de auteurs, van de beschermde werken die op deze site worden gereproduceerd en gecommuniceerd, zijn voorbehouden.

5. TOEPASSELIJK RECHT
De site en de inhoud ervan zijn gemaakt in overeenstemming met de wetten en regels die van toepassing zijn in Frankrijk. Ook al is de site toegankelijk voor andere gebruikers, zijn de site en de inhoud ervan bedoeld voor toegang en gebruik door inwoners van Nederland en België.

6. GEZONDHEIDSINFORMATIE
Eten en bewegen maken deel uit van de plezieren van het leven en kunnen u en uw dierbaren helpen gezond te blijven. Door verstandig te kiezen, kunt u zich ook tegen bepaalde ziektes beschermen.
Het nationale voedings- en gezondheidsprogramma biedt voedingsadviezen die volledig aansluiten bij de noties van plezier en gezelligheid. Elke voedselgroep heeft zijn plaats op uw bord, elke dag weer. Ze zijn allen essentieel voor een evenwichtig voedingspatroon, maar de consumptie van sommigen moet worden beperkt, terwijl dat van anderen juist de voorkeur heeft.

Maar hoe doe je dat in de praktijk?
· Eet minimaal 5 stuks groenten en fruit per dag, rauw, gekookt, puur, bereid, vers, bevroren of ingeblikt;
· Eet brood, graanproducten, aardappelen en peulvruchten bij elke maaltijd en volgens de eetlust (bij voorkeur volkorenvoedingsmiddelen);
· Consumeer 3 zuivelproducten per dag (melk, yoghurt, kaas) en wissel af;
· Eet afwisselend een- of tweemaal per dag vlees, vis (en andere visproducten) of eieren; overweeg om minstens twee keer per week vis te eten;”
· Beperk toegevoegde vetten (boter, olie, verse room, enz.) en vette producten (snacks, gebak, enz.);
· Beperk suiker en suikerhoudende producten (frisdrank, suikerhoudende dranken, zoetwaren, chocolade, gebak, pudding, enz.);
· Beperk de zoutconsumptie en geef de voorkeur aan gejodeerd zout;
· Drink zoveel water als je wilt, tijdens én buiten de maaltijden.
· Per dag niet meer dan 2 glazen alcoholische drank voor vrouwen en 3 glazen voor mannen (1 glas wijn van 10 cl is gelijk aan:1 half bier; of 1 glas van 6 cl van een drank van 20% alcohol zoals port; of 3 cl drank met 40%-45% alcohol, zoals whisky of pastis).
· Beweeg dagelijks om minstens het equivalent van 30 minuten stevig wandelen per dag te halen (neem de trap in plaats van de lift, loop en fiets liever in plaats van de auto nemen als dat mogelijk is...).

Voor meer informatie, zie www.mangerbouger.fr