PRIVACYVERKLARING

TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE VERKLARINGDate d'entrée en vigueur : 25/05/2018
Date de dernière mise à jour : 07/02/2022

Lees deze privacyverklaring (de 'Verklaring') grondig om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verwerken te begrijpen.

Deze Verklaring is van toepassing op individuen die interactie hebben met Nestlé Diensten als consumenten (hierna 'u', 'uw'). De Verklaring licht toe hoe uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt worden door Nestlé-entiteiten (hierna 'Nestlé', 'wij', 'ons') vermeld onder: “Verantwoordelijken voor de gegevensverwerking & contactgegevens” (Deel 11). Er wordt ook uitgelegd hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens, hoe u ze kunt bijwerken en hoe u bepaalde keuzes kunt maken over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Deze Verklaring heeft betrekking op zowel onze online als offline gegevensverzameling, met inbegrip van persoonsgegevens die wij verzamelen via onze verschillende kanalen, zoals onze consumentendienst, verkooppunten, apps, websites, externe sociale websites en evenementen.S'il nous manque des données personnelles lors de la collecte (nous vous en informerons le cas échéant, par exemple, à l'aide de messages clairs dans nos formulaires d'inscription), il est possible que nous soyons dans l'incapacité de vous fournir nos produits et/ou services.Wij wijzen erop dat wij de persoonsgegevens die wij op één bepaalde manier verzamelen (bv. een website van Nestlé) combineren met persoonsgegevens die wij op een andere manier verzamelen (bv. een offline event van Nestlé). In het kader hiervan combineren wij persoonsgegevens die oorspronkelijk door verschillende entiteiten van Nestlé verzameld werden. Gelieve Deel 9 te raadplegen voor meer informatie over hoe u hoe u hier bezwaar tegen kan maken.Als u nalaat om ons noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken kunnen wij u mogelijk onze goederen en/of diensten niet aanbieden (wij zullen aangeven wanneer dit het geval is, bijvoorbeeld door dit duidelijk te vermelden op onze inschrijvingsformulieren).

Deze Verklaring kan van tijd tot tijd veranderen (Deel 10).

Deze Verklaring geeft belangrijke informatie over de volgende onderwerpen:

 1. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS
 2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN EN HOE WIJ ZE VERZAMELEN
 3. PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN.
 4. MANIEREN WAAROP UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT WORDEN
 5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 6. BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS
 7. OPSLAG EN/OF OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 8. UW RECHTEN
 9. UW KEUZES OVER HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN
 10. WIJZIGINGEN AAN ONZE VERKLARING
 11. VERANTWOORDELIJKEN VOOR DE GEGEVENSVERWERKING & CONTACTGEGEVENS


1. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze Verklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die wij met behulp van de hieronder beschreven methodes (zie Deel 2) van u en over u verzamelen uit de volgende bronnen:

Nestlé websites. Op de consument gerichte websites die door of voor Nestlé geëxploiteerd worden, met inbegrip van websites die wij exploiteren onder onze eigen domeinen/URL's en minisites die wij beheren op externe sociale netwerken zoals Facebook (de 'Websites').

Mobiele websites/apps van Nestlé. Op de consumentgerichte-mobiele websites of toepassingen die door of voor Nestlé geëxploiteerd worden, zoals apps voor smartphones.

-mailberichten, sms'en en andere elektronische berichten. Elektronische communicatie tussen u en Nestlé.

Nestlé Consumentendiensten. Oproepen naar onze Consumentendiensten.

Offline inschrijvingsformulieren. Afgedrukte inschrijvingsformulieren en soortgelijke formulieren die wij verzamelen via bijvoorbeeld brievenpost, demo's in winkels, wedstrijden en andere promoties, of events.

Interacties met onze advertenties. Interacties met onze advertenties (bijvoorbeeld indien u een interactie hebt met een van onze advertenties op een website van een derde partij, kan het zijn dat we informatie over deze interactie krijgen)

Gegevens die wij creëren.G Tijdens interacties met u, kan het zijn dat we persoonsgegevens van u opslaan (bv. Een dossier over uw aankopen van onze websites).

Gegevens van andere bronnen. Externe sociale netwerken (bv. Facebook, Google) of marktonderzoeken (als feedback niet anoniem gegeven wordt), data verkregen bij een derde partij, promotie partners van Nestlé, publieke bronnen en data die we verkrijgen als we andere bedrijven overnemen.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN EN HOE WIJ ZE VERZAMELEN
Afhankelijk van hoe u met Nestlé communiceert (online, offline, telefonisch, enz.), verzamelen wij verschillende soorten informatie van u, zoals hieronder beschreven.

Persoonlijke contactinformatie. Dit omvat alle informatie die u ons verstrekt en die ons in staat zou stellen om contact met u op te nemen, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, sociale-netwerkgegevens of telefoonnummer.

Aanmeldgegevens van uw account. Alle informatie die nodig is om u toegang te geven tot uw specifieke accountprofiel. Voorbeelden hiervan zijn uw aanmeldings-ID/e-mailadres, uw schermnaam, uw wachtwoord in onherstelbare vorm en/of uw veiligheids- en antwoordvraag.

Demografische informatie en interesses. Alle informatie die uw demografische of gedragskenmerken beschrijft. Voorbeelden hiervan zijn uw geboortedatum, leeftijd of leeftijdsgroep, geslacht, geografische locatie (bv. postcode), favoriete producten, hobby's en interesses en informatie betreffende uw gezin of uw levensstijl.

Technische informatie over computer/mobiel apparaat. Alle informatie over het computersysteem dat of andere technologische apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot een van onze websites of apps, zoals het Internet Protocol (IP)-adres dat gebruikt wordt om uw computer of apparaat te verbinden met het internet, het type besturingssysteem en het soort en de versie van uw webbrowser. Als u een website of app van Nestlé opent met een mobiel apparaat, zal deze verzamelde informatie ook, voor zover dit toegestaan is, het unieke apparaat-ID van uw telefoon, het reclame-ID, geolocatie en andere vergelijkbare mobiele apparaatgegevens bevatten.

Informatie over het gebruik van websites/communicatie. Wanneer u door onze websites navigeert of met onze nieuwsbrieven omgaat, gebruiken wij technologieën voor automatische gegevensverzameling om bepaalde informatie over uw handelingen te verzamelen. Dit omvat informatie zoals de links waarop u klikt, de pagina's of inhoud die u bekijkt en hoe lang u ze bekijkt, en andere soortgelijke informatie en statistieken over uw interacties, zoals de responstijden van inhoud, downloadfouten en de duur van bezoeken aan bepaalde pagina's. Deze informatie wordt verkregen met behulp van automatische technologieën zoals cookies (browsercookies, flashcookies) en webbakens. Deze wordt ook verzameld door het gebruik van 'third party tracking'. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze technologieën. Meer informatie hierover vindt u in Deel 3.

Marktonderzoek & consumentenfeedback. Dit omvat informatie over uw ervaring met het gebruik van onze producten en diensten die u vrijwillig met ons deelt.

Door consumenten gegenereerde inhoud. Dit verwijst naar alle inhoud die u creëert en vervolgens met ons deelt op externe sociale netwerken of door deze inhoud te uploaden naar een van onze websites of apps, met inbegrip van het gebruik van externe sociale-netwerkapps zoals Facebook. Voorbeelden hiervan zijn foto's, video's, persoonlijke verhalen of andere vergelijkbare media of inhoud. Indien toegestaan verzamelen en publiceren wij door consumenten gegenereerde inhoud met betrekking tot uiteenlopende activiteiten, zoals wedstrijden en andere promoties, community functionaliteiten op websites, klantenbinding en externe sociale netwerken.

Informatie van externe sociale netwerken. Dit verwijst naar alle informatie die u publiekelijk deelt op een extern sociaal netwerk of informatie die deel uitmaakt van uw profiel op een extern sociaal netwerk (zoals Facebook) en waarvoor u het sociale netwerk de toestemming geeft om ze met ons te delen. Voorbeelden hiervan zijn uw basisaccountinformatie (bv. naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, huidige stad, profielfoto, gebruikers-ID, vriendenlijst, enz.) en alle aanvullende informatie of activiteiten waarvoor u het externe sociale netwerk de toestemming geeft om ze te delen. Wij ontvangen uw profielinformatie bij externe sociale netwerken (of delen ervan) telkens als u een webtoepassing van Nestlé downloadt of ermee communiceert op een extern sociaal netwerk zoals Facebook). Telkens als u een sociale-netwerkfunctie gebruikt die geïntegreerd is in een website van Nestlé (zoals Facebook Connect) of telkens als u met ons communiceert via een extern sociaal netwerk. Om meer te weten te komen over hoe uw informatie van een extern sociaal netwerk door Nestlé verkregen wordt of om u uit te schrijven van het delen van deze sociale-netwerkinformatie, dient u de website van het desbetreffende externe sociale netwerk te bezoeken.

Financiële en betalingsinformatie. Alle informatie die wij nodig hebben om een bestelling te verwerken of die u gebruikt om een aankoop te doen, zoals de gegevens van uw bank- of kredietkaart (naam van de kaarthouder, kaartnummer, vervaldatum, enz.) of andere betalingsvoorwaarden (als deze beschikbaar gemaakt worden). In elk geval behandelen wij of de dienstverlener(s) voor de verwerking van betalingen financiële en betalingsinformatie op een manier die voldoet aan de geldende wetten en beveiligingsnormen, zoals PCI DSS.

Oproepen aan de Consumentendienst. Alle communicatie met een Consumentendienst kan worden opgenomen of beluisterd, in overeenstemming met de geldende wetten, voor lokale operationele behoeften (bv. voor opleidings- of kwaliteitsdoeleinden). De gegevens van betaalkaarten worden niet opgeslagen. Indien wij een opname doen, zult u bij het begin van uw oproep op de hoogte gebracht worden van deze opname.

Gevoelige persoonsgegevens. Wij verwerken gevoelige gegevens enkel voor marketing doeleinden indien u daar uw expliciete toestemming voor hebt gegeven. Indien wij voor andere doeleinden persoonsgegevens verwerken dan zullen we ons op de volgende juridische gronden baseren: (i) detectie en preventie van criminele activiteiten (inclusief fraude preventie); en (ii) compliance met geldende wetgeving (bijvoorbeeld om te voldoen aan rapportage rond diversiteit).

3. PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN. Wij zullen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar vragen of verzamelen. Indien wij toch vaststellen dat er onbewust dergelijke persoonsgegevens werden verzameld zullen wij deze onmiddellijk verwijderen. Nestlé kan wel persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar verkrijgen rechtstreeks van de ouder of de wettelijke voogd en dit met de expliciete toestemming van deze persoon.

4. MANIEREN WAAROP UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT WORDEN De volgende paragrafen beschrijven de verschillende doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, en de verschillende soorten persoonsgegevens die voor elk doel verzameld worden. Wij wijzen erop dat alle hieronder vermelde gebruiken relevant zijn voor ieder individu.

Waarvoor wij uw Persoonsgegevens gebruiken Onze reden Onze rechtmatige belangen

Consumentenservice. Wij gebruiken uw persoonsgegevens
in het kader van de klantenservice, bijvoorbeeld het
beantwoorden van uw vragen. Dit vereist meestal het
gebruik van bepaalde persoonlijke contactgegevens en
informatie met betrekking tot de reden voor uw vraag (bv.
status van uw bestelling, technisch probleem, vraag/klacht
in verband met een product, algemene vraag, enz.).
· Het vervullen van contractuele
verplichtingen
· Wettelijke verplichtingen
· Onze rechtmatige
belangen
. Het verbeteren en
ontwikkelen van nieuwe
producten en diensten
. Efficiënter zijn

Wedstrijden, marketing en andere promoties. Met uw
toestemming (indien vereist) gebruiken wij uw
persoonsgegevens om u informatie te verschaffen over
goederen en diensten (bv. publicitaire mededelingen of
campagnes, promoties of loyaliteitsprogramma's). Dit kan
gedaan worden met middelen zoals e-mail, reclame, sms,
telefoontjes en postmailings voor zover toegestaan door de
geldende wetten. Enkele van onze campagnes en promoties
worden gevoerd op websites en/of sociale netwerken van
derden. Dit gebruik van uw persoonsgegevens is vrijwillig.
Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen (of uw
toestemming terugtrekken in sommige landen) de
verwerking van uw persoonsgegevens voor deze
doeleinden. U vindt meer informatie over hoe u uw
voorkeuren betreffende publicitaire mededelingen kunt
wijzigen in Deel 8 en Deel 9 hierna. U vindt meer informatie
over onze wedstrijden en andere promoties in de officiële
regels of gegevens die bij elke wedstrijd/promotie gepost
worden.

· Met uw toestemming
(indien vereist)
· Het vervullen van
contractuele
verplichtingen
· Onze rechtmatige
belangen

· Bepalen welke van onze
producten en diensten u
mogelijk interesseren en u
erover vertellen.
. Consumententypes
vaststellen voor nieuwe
producten en diensten.

Externe sociale netwerken. Wij gebruiken uw
persoonsgegevens wanneer u functionaliteiten van externe
sociale netwerken gebruikt, zoals 'like'-functies, om u
reclame aan te bieden en met u in contact te komen op
externe sociale netwerken. Voor meer informatie over de
werking van deze functies, welke profielgegevens wij over u
verzamelen en hoe u zich kunt uitschrijven, raadpleegt u de
privacyverklaringen van de relevante externe sociale
netwerken.
Wij kunnen acties die u op onze website uitvoert, delen via
verschillende communicatienetwerken (bv. Facebook).
Bijvoorbeeld uw bezoeken aan onze website, uw interacties
op onze website, het gebruik van Facebook Connect en
informatie die is verzameld via cookies of vergelijkbare
technologieën, waaronder Facebook Pixel. Zo meten wij de
effectiviteit van onze advertenties, verbeteren we ons
marketingbeleid en bieden we relevantere advertenties aan.
Nestlé is voor deze verwerking de gezamenlijke
verwerkingsverantwoordelijke met Facebook Ireland. Indien
u uw privacy-rechten wenst uit te oefenen, dient u met
Facebook contact op te nemen. Voor meer informatie over
hoe Facebook u persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij u
naar de Data Policy van Facebook Ireland.
. Met uw toestemming
(indien vereist) · Onze rechtmatige
belangen
. Bepalen welke van onze
producten en diensten u
mogelijk interesseren en u
erover vertellen.
. Consumententypes
vaststellen voor nieuwe
producten en diensten.

Personalisatie (offline en online). Met uw toestemming
(indien vereist) gebruiken wij uw persoonsgegevens (i) om
uw voorkeuren en gewoonten te analyseren, (ii) om in te
spelen op uw behoeften op basis van onze analyse van uw
profiel, (iii) om uw ervaring op onze websites en apps te
verbeteren en personaliseren, (iv) om ervoor te zorgen dat
de inhoud van onze websites/apps geoptimaliseerd is voor u
en uw computer of apparaat, (v) om u gerichte reclame en
inhoud aan te bieden, en (vi) om u in staat te stellen om
deel te nemen aan interactieve functies, wanneer u hiervoor
kiest. Zo onthouden wij bijvoorbeeld uw
aanmeldingsgegevens/e-mailadres of schermnaam, zodat u
de volgende keer dat u onze website bezoekt snel kunt
aanmelden of zodat u gemakkelijk de spullen die u de vorige
keer in uw winkelwagen geplaatst hebt kunt oppikken. Op
basis van dit soort informatie en met uw toestemming
(indien vereist) tonen wij u ook specifieke inhoud of
promoties van Nestlé die op maat van uw interesses zijn.
Wij voegen de informatie die u vrijwillig verstrekt in het
kader van promoties toe aan uw profiel.
Op basis van gemeenschappelijke noemers in klantprofielen
(geaggregeerde data), worden o.a. look-a-like audiences
opgesteld. Zodat wij consumenten/gebruikers met
vergelijkbare interesses en achtergronden kunnen vinden
o.m. via de verschillende bestaande mediakanalen. Zo
kunnen wij consumenten/gebruikers gepersonaliseerde
communicaties toesturen. Het gebruik van uw
persoonsgegevens is vrijwillig. Dat betekent dat u zich kunt
verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor
dit doel. U vindt meer informatie over hoe u zich kunt
uitschrijven in Deel 9 hierna.
. Met uw toestemming
(indien vereist)
· Onze rechtmatige
belangen
· Bepalen welke van onze
producten en diensten u
mogelijk interesseren en u
erover vertellen.
. Consumententypes vaststellen voor nieuwe producten en diensten.

Afhandeling van bestellingen. Wij gebruiken uw
persoonsgegevens om uw bestellingen te verwerken en te
verzenden, u op de hoogte te brengen van de status van uw
bestellingen, adressen te corrigeren en identiteitscontroles
en andere activiteiten uit te voeren om fraude op te sporen.
Dit omvat het gebruik van bepaalde persoonsgegevens en
betalingsinformatie.
. Het vervullen van
contractuele
verplichtingen
· Met uw toestemming
(indien vereist)
. Wettelijke verplichtingen
· Onze rechtmatige
belangen
· Het verbeteren en
ontwikkelen van nieuwe
producten en diensten
. Efficiënter zijn
. Onze assets en ons
personeel beschermen

Andere algemene doeleinden (bv. intern onderzoek of
marktonderzoek, analytisch, beveiliging).
Overeenkomstig
met de geldende wetten gebruiken wij uw
persoonsgegevens voor andere algemene business
doeleinden, zoals het uitvoeren van intern onderzoek of
marktonderzoek en het meten van de doeltreffendheid van
reclamecampagnes, waaronder het meten van de
promotiedoelgroep en gebruik van die informatie voor de
communicatie inzake nieuwe promoties naar vergelijkbare
doelgroepen. Als u meerdere Nestlé accounts hebt,
behouden wij ons het recht voor om deze accounts samen
te voegen in een enkele account. Wij gebruiken uw
persoonsgegevens ook om onze communicatie, IT en
veiligheidssystemen te beheren en laten functioneren.
· Het vervullen van
contractuele
verplichtingen
· Met uw toestemming
(indien vereist)
· Wettelijke verplichtingen
· Onze rechtmatige
belangen
· Het verbeteren en
ontwikkelen van nieuwe
producten en diensten
· Efficiënter zijn
· Onze assets en ons
personeel beschermen

Wettelijke redenen of fusie/overname Ingeval. Nestlé of
zijn bedrijfsmiddelen overgenomen worden door of
gefuseerd worden met een ander bedrijf, bijvoorbeeld door
faillissement, zullen Wij uw persoonsgegevens delen met al
onze rechtsopvolgers. Wij zullen uw persoonsgegevens ook
verstrekken aan derden (i) indien de geldende wetgeving dit
voorschrijft; (ii) naar aanleiding van juridische procedures;
(iii) naar aanleiding van een verzoek van een bevoegde
rechtshandhavingsinstantie; (iv) om onze rechten, privacy,
veiligheid of eigendom, of het publiek te beschermen; of (v)
om de voorwaarden van elke overeenkomst of de
voorwaarden van onze Website af te dwingen.
· Wettelijke verplichtingen
· Onze rechtmatige
belangen
· Naleving van wettelijke
verplichtingen
· Onze assets en ons
personeel beschermen


6. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Naast de entiteiten van Nestlé of lokale ad hoc partners (belast met Nestlé-activiteiten) die vermeld worden in het deel 'Verantwoordelijken voor de gegevensverwerking en contactgegevens' (zie Deel 12), delen wij uw persoonsgegevens ook met de volgende types van externe organisaties:

Dienstverleners. Dit zijn externe bedrijven die wij gebruiken om ons te helpen bij het runnen van ons bedrijf (bv. afhandeling van bestellingen, verwerking van betalingen, opsporen van fraude en identiteitscontrole, exploitatie van de website, marktonderzoeksbedrijven, ondersteunende diensten, promoties, websiteontwikkeling, gegevensanalyse, CES, enz.). Dienstverleners en hun geselecteerde personeel mogen enkel in onze naam toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze gebruiken voor de specifieke taken die ze verzocht werden uit te voeren op basis van onze instructies, en moeten ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig blijven. Indien vereist door geldende wetten, kan u een lijst opvragen met providers die uw persoonsgegevens verwerken (zie Deel 11 om ons te contacteren).

Ratingbureaus/incassobureaus. Voor zover de geldende wetgeving dit toestaat, zijn ratingbureaus en incassobureaus externe bedrijven die Wij gebruiken om ons te helpen om uw kredietwaardigheid te controleren (met name voor bestellingen met factuur) of om openstaande facturen te innen.

Externe bedrijven die persoonsgegevens gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden. Behalve in situaties waarin u uw toestemming gegeven hebt, geven wij geen machtiging voor of verkopen wij uw persoonsgegevens niet aan externe bedrijven voor hun eigen marketingdoeleinden. Hun identiteit zal openbaar gemaakt worden op het moment dat uw toestemming gevraagd wordt.

Externe ontvangers die persoonsgegevens gebruiken om juridische redenen of vanwege fusie/overname. Wij zullen uw persoonsgegevens verstrekken aan derden om juridische redenen of in het kader van een overname of fusie (zie Deel 4 voor meer informatie).

7. BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij zullen elke redelijke stap zetten om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevensenkel verwerkt worden voor een minimale duur. Wij gebruiken daarvoor de volgende criteria:

(a) Nestlé zal een kopie van uw persoonsgegevens om u te identificeren gebruiken zolang

i) dat wij een commerciële relatie met u hebben (bv. Indien u bent aangemeld voor onze nieuwsbrieven en uzelf u nog niet hebt uitgeschreven, zolang u uw toestemming niet hebt ingetrokken om uw persoonsgegevens te gebruiken voor marketing doeleinden)

ii) Uw persoonsgevens noodzakelijk zijn voor een andere doeleinden zoals beschreven in deze Verklaring en we hiervoor een geldige juridische basis hebben,

EN

b) de duurtijd die voorgeschreven is voor fiscale verplichtingen of die nodig is om onze rechten te vrijwaren plus een extra jaar te rekenen na het eindigen van deze periode. Dit extra jaar is voorzien mocht er net voor het einde van de initiële periode een eis gesteld worden die maakt dat Wij de persoonsgegevens alsnog nodig hebben. Deze periode zal dienen om een nieuwe datum te bepalen waarop de data verwijderd, vernietigd of geanonimiseerd zal worden. Het spreekt voor zich dat wij de data kunnen aanhouden zolang de gestelde eis dit nodig maakt.

8. OPSLAG EN/OF OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Wij gebruiken een veelheid aan redelijke maatregelen (hieronder beschreven) om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden. Wij wijzen er echter op dat deze beschermingen niet gelden voor informatie die u verkiest te delen op openbare plaatsen, zoals externe sociale netwerken.

Mensen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden door onze bevoegde personeelsleden of gemachtigden, op 'need-to-know'-basis, afhankelijk van de specifieke doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verzameld werden (bv. ons personeel dat verantwoordelijk is voor de consumentenzorg heeft toegang tot uw klantenbestand).

Maatregelen die genomen worden in exploitatieomgevingen. Wij slaan uw persoonsgegevens op in exploitatieomgevingen die gebruikmaken van redelijke beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Wij volgen redelijke normen om persoonsgegevens te beschermen. De verzending van informatie via het internet is jammer genoeg niet volledig veilig, en hoewel wij ons uiterste best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de gegevens tijdens de verzending via onze websites/apps niet garanderen.

Maatregelen die wij verwachten dat u neemt. Het is belangrijk dat u ook een rol speelt bij het veilig en zeker houden van uw persoonsgegevens. Wanneer u zich inschrijft voor een onlineaccount, moet u een wachtwoord kiezen dat anderen moeilijk kunnen raden. Geef uw wachtwoord nooit aan iemand anders! U moet ervoor zorgen dat dit wachtwoord vertrouwelijk blijft, en u bent verantwoordelijk voor elk gebruik van uw account. Als u een gedeelde of openbare computer gebruikt, kies er dan nooit voor om uw aanmeldings-ID/e-mailadres of wachtwoord te onthouden, en zorg ervoor dat u zich afmeldt telkens als u de computer verlaat. U moet ook gebruikmaken van de privacy-instellingen of -controles die Wij u bieden op onze website/in onze app.

Overdracht van uw persoonsgegevens. Voor de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens, zoals hierboven beschreven, is het nodig dat uw persoonsgegevens uiteindelijk overgedragen/verzonden worden naar en opgeslagen worden op een bestemming buiten uw land van verblijf, meer bepaald Zwitserland en Luxemburg. Wij zullen uw persoonsgegevens ook overdragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') (bv. andere entiteiten van Nestlé of ad hoc binnenlandse partners), bijvoorbeeld naar landen die andere normen inzake gegevensbescherming hanteren dan die welke gelden in de EER. Wij (i) hebben door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen ingevoerd om uw persoonsgegevens te beschermen (en u hebt het recht om ons een exemplaar van deze bepalingen te vragen (door contact met ons op te nemen, zoals hieronder uiteengezet) en/of (ii) baseren ons op uw toestemming (indien wettelijk toegestaan).

9. UW RECHTEN
Toegang tot persoonsgegevens. Als de wetgeving hierin voorziet, hebben u, uw opvolgers, vertegenwoordigers en/of gevolmachtigden het recht om toegang te krijgen tot informatie die over u bewaard wordt, deze informatie te controleren en er een fysieke of elektronische kopie van te vragen. U hebt ook het recht om informatie te vragen over de bron van uw persoonsgegevens.

Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door ons een e-mail te sturen naar consum@be.nestle.com of consumentenservice@nl.nestle.com. Daarnaast kunt u naar ons schrijven op Birminghamstraat 221 - 1070 Brussel (België) of naar Nestlé Nederland t.a.v. Consumentenservice, Antwoordnummer 119, 1180 VD Amstelveen. U dient een kopie van uw identiteitsbewijs of gelijkwaardige gegevens toe te voegen (indien dit door ons gevraagd wordt en wettelijk toegestaan is). Als het verzoek door iemand anders dan u gedaan wordt, zonder bewijs te leveren dat het verzoek rechtmatig in uw naam gedaan wordt, zal het verzoek geweigerd worden.

Wij wijzen erop dat alle informatie voor identificatie die aan ons verstrekt wordt enkel verwerkt zal worden in overeenstemming met en voor zover dit toegestaan is door de geldende wetten.

Aanvullende rechten (bv. wijziging, schrapping van Persoonsgegevens). U, uw opvolgers, vertegenwoordigers en/of gevolmachtigden kunnen (i) om de verwijdering, overdraagbaarheid, correctie of herziening van uw persoonsgegevens verzoeken; (ii) zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens (ook voor direct marketing doeleinden); (iii) het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens beperken; en (iv) uw toestemming voor elk van onze gegevensverwerkingsactiviteiten intrekken.

Wij wijzen erop dat wij in bepaalde omstandigheden niet in staat zullen zijn om uw persoonsgegevens te verwijderen zonder ook uw gebruikersaccount te verwijderen. Mogelijk zullen wij een deel van uw persoonsgegevens moeten bijhouden nadat u om de verwijdering ervan verzocht hebt om te voldoen aan onze wettelijke of juridische verplichtingen. Mogelijk staan de geldende wetten ons ook toe om een deel van uw persoonsgegevens bij te houden om te voorzien in onze bedrijfsbehoeften.

Voor zover beschikbaar hebben onze websites een speciale functie waarmee u de persoonsgegevens die u verstrekt hebt kunt herzien en bewerken. Wij wijzen erop dat wij onze geregistreerde consumenten vragen om hun identiteit (bv. aanmeldings-ID/e-mailadres, wachtwoord) te controleren voor zij toegang krijgen tot hun accountinformatie of deze kunnen wijzigen. Dit helpt om ongeoorloofde toegang tot uw account te voorkomen.

Wij hopen dat wij de vragen die u mogelijk hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunnen beantwoorden. Als u echter onbeantwoorde vragen hebt, hebt u ook het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

10. UW KEUZES OVER HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN
Wij streven ernaar om u keuzes aan te bieden met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. De volgende mechanismen geven u de volgende controle over uw persoonsgegevens:

Cookies/Vergelijkbare technologieën. U beheert uw toestemming via (i) onze oplossing voor toestemmingsbeheer of (ii) uw browser om alle of een aantal cookies/vergelijkbare technologieën te weigeren of om u te waarschuwen wanneer ze gebruikt worden. U vindt meer informatie hierover in Deel 4 hierboven.

Reclame, marketing en promoties. Als u wilt dat Nestlé uw persoonsgegevens gebruikt om zijn producten of diensten te promoten, kunt u dit aangeven door middel van de relevante aanvinkvakjes die u op de inschrijvingsformulieren vindt, of door de vraag/vragen te beantwoorden die onze Demonstrateurs of vertegenwoordigers van Consumentendienst stellen. Als u deze berichten niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich vervolgens te allen tijde uitschrijven van het ontvangen van marketing gerelateerde berichten door de instructies te volgen die in elk van deze berichten gegeven worden. Als u de publicitaire mededelingen niet meer wenst te ontvangen die door om het even welk communicatiemiddel gestuurd worden, zoals externe sociale netwerken, kunt u zich te allen tijde uitschrijven. Daartoe meldt u zich aan bij de websites/apps of externe sociale netwerken en past u uw gebruikersinstellingen in uw accountprofiel aan door de desbetreffende vakjes uit te vinken of door onze Consumentendienst te bellen. Wij wijzen erop dat u, zelfs als u zich uitschrijft van het ontvangen van marketing gerelateerde berichten, nog altijd administratieve mededelingen van ons zult ontvangen, zoals bevestigingen van bestellingen of andere transacties, kennisgevingen over uw accountactiviteiten (bv. accountbevestigingen, wijzigingen van uw wachtwoord, enz.) en andere belangrijke niet-marketing gerelateerde aankondigingen.

Personalisatie (offline en online). Als dit wettelijk vereist is, kunt u, als u wilt dat Nestlé uw persoonsgegevens gebruikt om u een gepersonaliseerde ervaring/gerichte reclame en inhoud aan te bieden, dit aangeven via de desbetreffende aanvinkvakjes op het inschrijvingsformulier of door de vragen te beantwoorden die onze Demonstrateurs of vertegenwoordigers van de Consumentendienst u stellen. Als u beslist dat u hier niet langer van wilt profiteren, kunt u zich te allen tijde uitschrijven door u aan te melden bij de websites/apps en uw gebruikersinstellingen aan te passen in uw accountprofiel. Dit doet u door de desbetreffende vakjes uit te vinken of door onze Consumentendienst te bellen.

Op interesses gebaseerde reclame. Wij werken samen met reclamenetwerken en andere reclameleveranciers ('Reclameleveranciers') die namens ons en andere niet-gelieerde ondernemingen reclame aanbieden op het internet. Sommige van deze reclameboodschappen zijn afgestemd op uw interesses op basis van informatie die gaandeweg verzameld werd op websites van Nestlé of op niet-gelieerde websites. U kunt naar www.aboutads.info/choices surfen om meer te weten te komen over dit soort reclame en over hoe u zich kunt uitschrijven van op interesses gebaseerde reclamepraktijken van bedrijven die deelnemen aan het zelfregulerende programma van de Digital Advertising Alliance ('DAA'). Daarnaast kunt u zich uitschrijven van dit soort reclame in mobiele toepassingen van bedrijven die deelnemen aan de AppChoices-app van de DAA door de app te downloaden in de AppStore van iOS of Android. U kunt ook de verzameling van precieze locatiegegevens van een mobiel apparaat stoppen door naar de instellingen van de locatiefunctie van uw apparaat te gaan. 11. WIJZIGINGEN AAN ONZE VERKLARING
Als wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wijzigen, zullen wij deze Verklaring aanpassen. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan onze praktijken en deze Verklaring. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen aan onze Verklaring geweest zijn.

12. VERANTWOORDELIJKEN VOOR DE GEGEVENSVERWERKING & CONTACTGEGEVENS
Om vragen te stellen of opmerkingen te maken over deze Verklaring en privacy praktijken, of om een klacht in te dienen over onze naleving van de geldende privacywetten, kunt u contact met ons opnemen via:

Land Nestlé Health Science België Nestlé Health Science Nederland
E-mailadres nhs@be.nestle.com nhs@nl.nestle.com
Telefoonnummer +32 (0)2 529 5424 020-569 96 88
Adres Nestlé Health Science België
Birminghamstraat 221 - 1070
Brussel
Nestlé Health Science Nederland
Hoevestein 36G
4903 SC Oosterhout


U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) via:

Dhr. David Campos Pavon
Nestlé Group Data Privacy Officer
1800 Vevey
Zwitserland

E-mail: dataprotectionoffice@nestle.com

Wij zullen elke klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens beheren (met inbegrip van klachten dat wij uw rechten geschonden hebben volgens de geldende privacywetten) bevestigen en onderzoeken.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking Verantwoordelijk voor
Nestlé Health Science France SAS
34-40 rue Guynemer
92130 Issy-les-Moulineaux

Ondernemingsnummer : 31954394800123
Alle activiteiten voor Nestlé Health
Science Nederland, België , Luxemburg
Nestlé Treasaury International S.A.
7, rue Nicolas Bové
1254 Luxembourg
Website/app en betalingsgerelateerde
activiteiten


Copyright © juni 2021 Nestlé